O nas

Instytut Gaussa, jako firma doradcza pracuje inaczej niż wiele innych firm w Polsce. Swoje działania opieramy przede wszystkim na właściwej diagnozie (podejście evidence-based). Posiadamy własne metody i narzędzia diagnostyczne. Opieramy się w swoim działaniu na wiedzy naukowej z zakresu psychologii organizacji oraz nauk o organizacji.

Pobierz nasz folder w j. polskim DIAGNOZA, KTÓRA ZMIENIA  instytut_gaussa_2017_PL

Upload DIAGNOSIS THAT CHANGES instytut_gaussa_2017 EN

Pracujemy w podejściu evidence-based. Nasze usługi łączą w sobie sprawdzoną wiedzę z czterech głównych źródeł: praktyki biznesowej, nauk o organizacji, analizy danych organizacyjnych oraz perspektywy stron zaangażowanych w działania.

Rozwój Przez Wyzwania

Indywidualny program rozwojowy dla menedżerów. Zmiana nawyków i wybranych zachowań menedżerskich w okresie 6-8 tygodni.

Podnoszenie poziomu współpracy

Zwiększanie sprawności organizacji poprzez wykorzystanie potencjału wynikającego ze współdziałania ludzi i zespołów.

Modele kompetencyjne

Budowa i usprawnianie modeli kompetencyjnych. Projektowanie systemów ocen na bazie stworzonego modelu.

Selekcja i dobór pracowników

Dostarczenie informacji do podjęcia decyzji o przyjęciu do pracy lub zakwalifikowaniu do programu rozwojowego.

Employee survey

Przekrojowe, cykliczne badanie organizacji. Dostarczenie informacji niezbędnych do zwiększania sprawności organizacyjnej i biznesowej.

Budowa testów

Szyte na miarę testy kompetencyjne, testy wiedzy, testy psychologiczne, tworzenie ankiet, kwestionariuszy, scenariuszy wywiadów.