Szyte na miarę testy kompetencyjne (sytuacyjne testy decyzyjne), testy wiedzy, testy psychologiczne. Budowa ankiet ewaluacyjnych, kwestionariuszy, scenariuszy wywiadów. Adaptacja testów do warunków polskich.

KONCEPCJA

Określenie przedmiotu badania, analiza literatury przedmiotu, opracowanie idei narzędzia.

KONSTRUKCJA

Tworzenie i weryfikacja pozycji testowych, badania pilotażowe, wykorzystanie metod statystycznych.

WALIDACJA

Badanie rzetelności i trafności na reprezentatywnej próbie.

DOKUMENTACJA

Opracowanie procedur stosowania testu, opracowanie podręcznika użytkownika.

Dlaczego my?

      • Doświadczenie w budowie testów dla organizacji
      • Zespół psychologów organizacji o różnych kompetencjach i specjalnościach
      • Narzędzie informatyczne zwiększające sprawność pracy zespołu zadaniowego – Gauss Consilio