Przekrojowe, cykliczne badanie organizacji. Dostarczenie informacji niezbędnych do zwiększania sprawności organizacyjnej i biznesowej. Ankieta zaprojektowana i dostosowana do organizacji. W Polsce występuje pod nazwą „badanie zaangażowania” lub „badanie satysfakcji pracowników”.

BUDOWA ANKIETY

Ustalenie celów badania, opracowanie ankiety i procedury badawczej we współpracy z zespołem zadaniowym z firmy klienta.

PRZEPROWADZENIE BADANIA

Badania w wersji on-line lub papierowej przeprowadzone z zachowaniem standardów badawczych.

ANALIZA I RAPORTY

Wykorzystanie zaawansowanych technik statystycznych. Proste i czytelne raporty dla klientów.

WYKORZYSTANIE WYNIKÓW

Raporty podsumowujące, warsztaty na temat praktycznego wykorzystania wyników.

Dlaczego my?

      • Budowa ankiety na bazie wiedzy psychometrycznej
      • Głębokość i jakość statystycznej analizy wyników
      • Wnioski z badania dostarczają konkretnych informacji na temat tego, co należy zmienić w organizacji