T. 48 22 292 34 77
M. 48 531 414 140
F. 48 22 349 28 44
e-mail: biuro@iakg.pl

Adres korespondencyjny:

Instytut Gaussa sp. z o. o. – Biuro operacyjne
Ul. Encyklopedyczna 2A, lok. 2
01-990 Warszawa

Instytut Gaussa sp. z o. o.

Siedziba: Al. Solidarności 115; 00-140 Warszawa

NIP 527-259-63-34
REGON 141716315

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000323280
Kapitał 40 000 zł wpłacony w całości

Toyota Bank S.A
64 2160 0003 2000 1565 2399 0001

Skontaktuj się z nami: