Budowa lub usprawnianie modeli kompetencyjnych. Integracja działań HR na bazie modelu: pozyskiwanie ludzi, budowanie motywacji i zaangażowania, rozwój ludzi i utrzymanie właściwych ludzi w organizacji. Model kompetencyjny prosty i łatwy w użyciu.

DIAGNOZA

Audyt istniejącego modelu. Identyfikacja kluczowych kompetencji.

BUDOWA MODELU

Warsztaty z zespołem zadaniowym. Analiza i poprawa opisu kompetencji.

WERYFIKACJA

Badania ankietowe wybranych pracowników sprawdzające poprawność modelu.

WDROŻENIE

Powiązanie modelu z systemem ocen okresowych. Zastosowanie modelu w selekcji, motywowaniu i rozwoju.

Dlaczego my?

      • Własna koncepcja kompetencji behawioralnych sprawdzona w praktyce
      • Weryfikacja poprawności opisu kompetencji na każdym etapie projektu
      • Narzędzie informatyczne zwiększające sprawność pracy zespołu zadaniowego – Gauss Consilio

Klienci o nas:

Po prezentacji metodologii zrozumieliśmy, że jedynym skutecznym sposobem budowania modelu kompetencyjnego jest empiryczna weryfikacja naszych decyzji. Dotyczyło to decyzji związanych zarówno z wyborem kompetencji do modelu, jak z budową koncepcji kompetencji.
CEO