Kim jesteśmy?

Instytut Gaussa, jako firma doradcza pracuje inaczej niż wiele innych firm w Polsce. Swoje działania opieramy przede wszystkim na właściwej diagnozie (evidence-based practice). Posiadamy własne metody i narzędzia diagnostyczne. Opieramy się w swoim działaniu na wiedzy naukowej z zakresu psychologii organizacji oraz nauk o organizacji.

Pomagamy klientom rozwiązywać konkretne problemy oraz zwiększać ich skuteczność biznesową. W pracy z klientem stosujemy podejście partycypacyjne, koncentrujemy się na szybkim dostarczaniu oczekiwanego rezultatu.

Zaufali nam

Wyróżnia nas

Rozwiązania szyte na miarę, dostosowane do organizacji Klienta.
Interwencje na poziomie przyczyn problemów, zamiast rozwiązań tymczasowych.
Oferowanie wymiernego rezultatu (np. zwiększenie kompetencji sprzedażowych).
Ewaluacja odnosząca się do ustalonych rezultatów interwencji.
Oferowanie rozwiązań o potwierdzonej skuteczności.

Wspiera nas

Stosowanie sprawdzonej wiedzy
Solidna diagnoza ludzi i organizacji
Własne narzędzia i metody
Budowanie wspólnych celów z klientami
Instytut Gaussa Top HR Manager

Instytut Gaussa jest głównym partnerem merytorycznym konkursu TOP HR Manager

Instytut Gaussa AHK

Instytut Gaussa jest członkiem AHK: Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY POMÓC