Czym jest Evidence-Based?

W swojej praktyce doradczej działamy zgodnie podejściem bazującym na dowodach: Evidence-Based. Stoi ono w opozycji do praktyki stosowania nieefektywnych, dorywczych rozwiązań typu quick-fix. Na podstawie zgromadzonych dowodów dobieramy i dopasowujemy unikalne rozwiązanie do sytuacji Klienta, tworząc rozwiązania bezpieczne i efektywne biznesowo.

Podejście Evidence-Based charakteryzuje się podejmowaniem decyzji biznesowych na podstawie krytycznej analizy dowodów, pochodzących z 4 głównych źródeł:

schemateb

Wiedza praktyczna i doświadczenie praktyków biznesu. Brak uwzględnienia doświadczenia i praktyki biznesowej oznacza odcięcie źródła unikalnej wiedzy dotyczącej konkretnej organizacji, wiedzy często nieobecnej w publikacjach naukowych.
Analiza kluczowych danych i wskaźników dostępnych w organizacji. Brak uwzględnienia danych z organizacji oznacza brak możliwości zweryfikowania intuicji i doświadczeń praktyków pod kątem skuteczności, ryzyko przeoczenia kluczowych faktów dotyczących specyfiki danej organizacji.
Sprawdzona biznesowo wiedza z zakresu psychologii organizacji oraz nauk o organizacji. Pomijanie wiedzy naukowej i przeglądów badań oznacza ciągłe korzystanie z przestarzałych rozwiązań, konieczność odkrywania na nowo faktów, które są już dostępne.
Porady i sugestie stron zaangażowanych w działania. Brak uwzględnienia perspektywy zaangażowanych stron oznacza nieznajomość ram działania, brak mocy sprawczej i zdefiniowania możliwych konsekwencji projektu.