Zwiększanie sprawności organizacji poprzez wykorzystanie potencjału wynikającego ze współdziałania ludzi i zespołów. Zharmonizowanie celów pomiędzy trzema poziomami: cele indywidualne, cele zespołów/działów oraz cele organizacji. Podniesienie poziomu koordynacji działań w organizacji oraz lepsze wykorzystanie indywidualnych kompetencji pracowników.

DIAGNOZA

Badanie głównych procesów organizacyjnych – podejmowanie decyzji, przepływ nformacji, kierowanie.

PLAN ZMIAN

Wybór interwencji w zakresie struktury organizacyjnej, procesów lub ludzi.

FORMY REALIZACJI

Projektowanie organizacji, zmiana procesów, praca z zespołami oraz praca ndywidualna z menedżerami.

EWALUACJA

Ocena poziomu współpracy i efektów biznesowych.

Dlaczego my?

      • Unikalny program oparty na autorskiej i sprawdzonej koncepcji współpracy
      • Narzędzia informatyczne usprawniające pracę grup np. Gauss Consilio
      • Zespół psychologów organizacji o różnych kompetencjach i specjalnościach