Instytut Gaussa anomia pracownicza dyrektorzy badanie raport

Przeprowadzone badanie pilotażowe dowiodło, iż dominujące spośród badanych zjawisk anomijnych to te, które dotyczą braku optymalnego wykorzystania czasu pracy przez pracowników oraz wykorzystywania mienia pracodawcy do celów prywatnych. Oprócz występowania samych zjawisk anomijnych, badani Dyrektorzy stwierdzili iż, są one uciążliwe dla ich organizacji. Wyniki analiz z badania pilotażowego wskazują na potrzebę realizacji dalszych badań w dziedzinie anomii pracowniczej. Szczególnie obiecujący jest kierunek związany z optymalizacją czasu pracy, którą to można uzyskać za pomocą wdrożenia odpowiednich wartości w organizacji.