Rotacja pracowników w firmach jest zjawiskiem kosztownym. Jak wskazują dane z amerykańskiej służby zdrowia, zmiana na stanowisku pielęgniarki, w zależności od jej specjalizacji, kosztuje od 10.000 $ aż do 64.000 $. W przypadku wyższego stanowiska koszty dodatkowo wzrastają. Przykładowo zastąpienia lekarza pierwszego kontaktu mieści się w sumie od ok. 40.050 $.

Jednocześnie jednak niezwykle istotny jest dobór wydajnych pracowników. Po raz kolejny dowodów na to możemy poszukiwać w służbie zdrowia. Jak wskazują dane amerykańskiego Instytutu Medycyny z 2004 roku, około 98.000 Amerykanów każdego roku umiera w trakcie hospitalizacji z powodu błędów medycznych. Oczywiście dodatkowo obciąża to około 30% całkowitych kosztów opieki zdrowotnej.

Oznacza to, że dla zminimalizowania własnych kosztów poprzez zmniejszenie efektu rotacji firmy powinny dążyć do zwiększenia swojej skuteczności już na poziomie doboru technik selekcyjnych.

 

Jak to zrobić?

Jedną z bardziej skutecznych technik selekcji pracowników (a również stosunkowo tanich) jest stosowanie tzw. biodata, czyli zbierania informacji dotyczących dotychczasowego życia, zachowań oraz doświadczenia zawodowego kandydatów do pracy. Pytania z zakresu biodata dotyczyć mogą nie tylko weryfikowalnych faktów, ale również ich opinii, wartości, przekonań oraz postaw.

Zatem jak wskazują badania wynik analizy biodata jest związany z jego wydajnością i prawdopodobieństwem opuszczenia przez niego pracy. Studiowanie danych dotyczących postaw oraz przeszłości pracownika umożliwia w dużym stopniu przewidzenie jego zachowania w przyszłej pracy.

Dobór pracowników poprzez odnalezienie takich osób, dla których prawdopodobieństwo rezygnacji z pracy, braku zaangażowania organizacyjnego oraz niskiej wydajności pracy, będzie jak najmniejsze, przyczynia się do zmniejszenia ponoszonych przez firmę kosztów m.in. dzięki redukcji rotacji pracowników.

Tymczasem zmniejszenie rotacji pracowników jedynie o 1% w organizacji z 3.000 pracownikami z przeciętną pensją około 45.000 $ to oszczędność nawet około 1.3 milionów $. Co więcej jest to także czynnik zwiększający jakość usług oferowanych przez firmę, co z kolei może zwiększyć satysfakcję klientów z oferowanych przez firmę usług oraz może mieć pozytywny wpływ na wizerunek firmy.

Na podstawie: Becton, J. B., Matthews, M. C.. Hartley, D. L. i Whitaker, D. H. (2009). Using Biodata to Predict Turnover, Organizational Commitment, and Job Performance in Healthcare. International Journal of Selection and Assesment, 17, 2, 189-202