Komentarz na temat wyników projektu badawczego poświęconego zjawisku anomii pracowniczej, współrealizowanego przez Instytut Gaussa.