Wielu pracodawców chciałoby mieć pewność, że przyjmowani przez nich kandydaci do pracy będą efektywnie pracować nie tylko zaraz od momentu zatrudnienia, ale także po upływie pewnego czasu. Czy można to przewidzieć? Czy istnieją narzędzia selekcyjne umożliwiające dokonywanie takich przewidywań?

Odpowiedź na to pytanie przynosi publikacja amerykańskiego psychologa Normana Hendersona z najnowszego numeru Personnel Psychology. Autor ten dokonał analizy wyników szeregu testów psychologicznych oraz miar sprawności fizycznej w powiązaniu z osiągnięciami zawodowymi strażaków. W swoim badaniu Henderson wziął pod uwagę testy psychologiczne następujących zdolności: matematycznych, logiczno-abstrakcyjnych oraz werbalnych a także pamięci. Pomiary te przeprowadzono podczas przyjmowania do pracy. Następnie przez okres 23 lat w odstępach kilkuletnich dokonywano różnorodnych pomiarów jakości pracy. Efektywność pracy oceniano na podstawie szacunków przełożonych. Okazało się, że większość testów psychologicznych dość wysoko koreluje z efektywnością pracy. Podobnie było w przypadku pomiaru sprawności fizycznej.

W przedstawionym badaniu najbardziej interesujące jest bardzo długi okres jaki upłynął między przeprowadzonymi testami a ostatnim pomiarem efektywności zawodowej. Mimo dość długiego czasu możliwe jest przewidywanie efektywności zawodowej na podstawie testów sprawności intelektualnej oraz sprawności fizycznej. Bardzo ciekawe jest również to, że testy psychologiczne są dobrymi predyktorami jakości pracy w zawodzie strażaka. Mogłoby się przecież wydawać, że w zawodzie tym bardziej liczy się sprawność fizyczna niż intelektualna. Jest to o tyle istotne, że przeprowadzanie testów sprawności intelektualnej jest zwykle dużo prostsze i tańsze niż organizowanie testów sprawności fizycznej. Jednak oba rodzaje testów dają podobne przewidywania co do efektywności pracy. Oznacza to, że taniej jest używać narzędzi psychologicznych. Przedstawione dane dotyczą oczywiście zawodu strażaka. W przypadku innych zawodów konieczne byłyby odrębne analizy, które przeprowadzają wyspecjalizowane firmy.

Opracowano na podstawie: Henderson, N. (2010). Predicting long-term firefighter performance from cognitive and physical ability measures. Personnel Psychology, 63, 999-1039.

Autor: dr Krzysztof Fronczyk