Dariusz Ambroziak

Dariusz Ambroziak: działom HR/szkoleń brakuje kompetencji analitycznych. Pomiar efektywności usług szkoleniowych/rozwojowych umacnia pozycję działu HR/szkoleń w organizacji. Klienci wewnętrzni działu inaczej patrzą na użyteczność działań HR, a zewnętrzni dostawcy szkoleń mobilizują się do pracy nad jakością usług.