Piotr Konopka, dr Victor Wekselberg: Jakie elementy polskiej kultury organizacyjnej, które wyraźnie oddziałują na proces zarządzania, powoduję różnice w stosunku do światowych standardów zarządzania? Jakie inne elementy kulturowe mogą hipotetycznie wpływać na jakość zarządzania, a tym samym na poziom funkcjonowania organizacji?