Firma: Wolters Kluwer Polska sp. z o. o.
Branża: Handlowo-Wydawnicza

Zakres współpracy: projekt i obsługa procesu mierzenia efektywności Pośredników Sprzedaży, wraz z prowadzeniem analiz statystycznych

Sytuacja
Firma Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. to międzynarodowy koncern wydawniczy operujący na rynku mediów specjalistycznych. Kluczową rolę w strukturach biznesu odgrywa Dział Handlowy składający się z ok. 170 Pośredników Sprzedaży.

Analiza potrzeb Klienta

 • Wysoka rotacja nowych pośredników sprzedaży w 6-7 miesiącu współpracy
 • Nieefektywny system mierzenia postępów wdrożenia
 • Brak obiektywnych informacji pozwalających na szybsze decyzje kadrowe
 • Brak wcześniejszych wyników dotyczących efektów mierzenia

Zadanie

 • Opracowanie systemu mierników
 • Opracowanie procesu pomiaru i uruchomienie platformy on-line do badań
 • Opracowanie 11 zweryfikowanych psychometrycznie narzędzi pomiarowych
 • Realizacja pomiarów w ok. 170 osobowym Dziale Pośredników Sprzedaży
 • Analizy statystyczne (wyniki pomiarów a wyniki sprzedaży)

Efekty

 • Skrócenie czasu podejmowania decyzji personalnych (do 3 miesiąca współpracy)
 • Efektywny, szybki i skalowalny system mierzenia on-line
 • Jedna spójna baza danych pozwalająca na analizy porównawcze
 • Obiektywne informacje pozwalające na szybsze decyzje kadrowe