Dariusz Ambroziak

Komentarz Dariusza Ambroziaka: różnice w wynagrodzeniach między kadrą zarządzającą a pracownikami szeregowymi. Czy pensja szefa firmy powinna być wiele razy wyższa niż średnie wynagrodzenie w grupie szeregowych pracowników, czy też zbyt duże rozpiętości wynagrodzeń są niewskazane? Czy lepiej zapłacić bardzo dużo elicie, a pozostałym byle jak, czy też lepiej dać mniej liderom, ale zadbać też o najniższe stanowiska?