Grzegorz Rajca analiza sieci społecznych wąskie gardło bottleneck model symulacja

Grzegorz Rajca: model symuluje rozprzestrzenianie się informacji w grupie osób. Wybrana do symulacji grupa charakteryzuje się dość szczególną strukturą sieciową: składa się z dwóch silnie związanych podgrup, prawie całkowicie od siebie odizolowanych. Jedyna ścieżka komunikacji łącząca obie podgrupy to jedna para znajomych, z których każdy przynależy do innej podgrupy. W sieci występuje więc struktura znana jako wąskie gardło – bottleneck.

Chcesz otrzymać model? Napisz do nas.