Case studies

/Case studies

TOP HR Manager – metodologia oceny kompetencji menedżerów HR

Od roku 2014 Instytut Gaussa jest głównym partnerem merytorycznym konkursu Top HR Manager. Konsultanci Instytutu wspierają jury konkursu w zakresie opracowania metodologii oceny kompetencji menedżerów HR. Na potrzeby konkursu stworzony został sytuacyjny test mierzący kompetencje HR. Jako kolejny element procesu selekcji, konsultanci Instytutu Gaussa przeprowadzili warsztat dla wyselekcjonowanej grupy menedżerów HR, poświęcony zagadnieniu evidence-based HR.

Ekspertyza procedur promocji stanowiskowych w procesie rekrutacji TVP

W ostatnich dniach dyskurs medialny został zdominowany przez doniesienia o procedurach promocji na stanowiska w restrukturyzowanej obecnie TVP. Przy tej okazji bardzo dużo uwagi poświęcane jest samej procedurze, czyli zasadom, wedle których odbywa się selekcja, jak i narzędziom, które są używane podczas tego procesu. W trosce o dobre imię profesjonalnych firm doradczych, które dbają o jakość i rzetelność swoich usług, postanowiliśmy zająć oficjalne stanowisko, przygotowując ekspertyzę, którą wykonaliśmy pro publico bono jako głos w toczącej się dyskusji.

Mierniki efektywności Pośrednika Sprzedaży

Wolters Kluwer Polska sp. z o. o. - mierniki efektywności Pośrednika Sprzedaży. Zakres współpracy: projekt i obsługa procesu mierzenia efektywności Pośredników Sprzedaży, wraz z prowadzeniem analiz statystycznych.

Naturalne reakcje ciała w sytuacji ataku bezpośredniego

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie - naturalne reakcje ciała w sytuacji ataku bezpośredniego. Zakres współpracy: Opracowanie i realizacja badania, którego celem było poznanie naturalnych reakcji ciała człowieka w sytuacji ataku bezpośredniego, zarówno bez użycia niebezpiecznego narzędzia jak i z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W badaniu udział wzięło 77 kursantów oraz 5 pracowników CSP aktywnie zaangażowanych w projekt.

Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - ewaluacja mid-term: doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości. Zakres współpracy: Realizacja ewaluacji mid-term projektu realizowanego w ramach EFS ”Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości”.