szkolenia

/szkolenia

Nie potykasz się o góry, a o kretowiska

Podsumowanie śniadania HR poprowadzonego przez konsultantów Instytutu Gaussa, poświęconego alternatywnym metodom rozwoju menedżerów.

An example case: how to improve managerial skills in 6 to 8 weeks?

Dariusz Ambroziak: If you want to change the behavior of a manager you have to know, that successful leaders learn mostly (70%) by experiencing challenges in the workplace. Based on these findings we at Instytut Gaussa developed a methodology to change some of managerial habits in 6 to 8 weeks – Challenge Based Development (CBD™). This text covers the first week of the program: diagnosis. Subsequent steps will be covered in the next article.

Ewaluacja szkoleń – cykl artykułów

Cykl artykułów doktora Victora Wekselberga oraz Dariusza Ambroziaka poświęconych zagadnieniu ewaluacji szkoleń. Cykl składa się z trzech części: część 1: Co można zmierzyć za pomocą ankiety ewaluacyjnej? Część 2: Budowa ankiety ewaluacyjnej – praktyczne wskazówki tworzenia ankiet i konstruowania pytań. Część 3: Jak zamienić dane z ankiety ewaluacyjnej w użyteczną informację biznesową?

Kapitał społeczny w HR – czego można się nauczyć od Facebooka?

Grzegorz Rajca: W społeczeństwie opartym na wiedzy, umiejętne wykorzystanie kapitału społecznego w biznesie może stanowić klucz do znacznego zwiększenia efektywności biznesowej. O tym doskonale wiedzą biznesowi użytkownicy Facebooka.

Naturalne reakcje ciała w sytuacji ataku bezpośredniego

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie - naturalne reakcje ciała w sytuacji ataku bezpośredniego. Zakres współpracy: Opracowanie i realizacja badania, którego celem było poznanie naturalnych reakcji ciała człowieka w sytuacji ataku bezpośredniego, zarówno bez użycia niebezpiecznego narzędzia jak i z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W badaniu udział wzięło 77 kursantów oraz 5 pracowników CSP aktywnie zaangażowanych w projekt.

50 lat minęło… czyli, co słychać w ocenie efektywności szkoleń

Dariusz Ambroziak: …od momentu pierwszej publikacji na temat 4 stopniowej metody mierzenia efektywności szkoleń Kirckpatricka (poziom reakcji, poziom nauczania, poziom zachowania i poziom rezultatów). Poziom reakcji, czyli faktyczne umiejętności wykreowania subiektywnego wrażenia przez prowadzących; poziom nauczania, czyli rzeczywisty przyrost konkretnej wiedzy; poziom zachowania, często rozumiany, jako zmiana postaw pracowników wobec pracy, zadań ect; poziom rezultatów, czyli wpływ na konkretne wskaźniki biznesowe np. ilość błędów; czas rozmowy, spotkania itp.

Dlaczego nie kontrolujemy efektów szkoleń?

Sposoby ewaluacji szkoleń znane są od lat, pomimo tego ponad połowa przedsiębiorstw nie sprawdza, czy przeprowadzone szkolenia przyniosły zamierzone rezultaty.

Ponad 50% firm nie zna efektów szkoleń swoich pracowników

Sposoby ewaluacji szkoleń znane są od lat, pomimo tego ponad połowa przedsiębiorstw nie sprawdza, czy przeprowadzone szkolenia przyniosły zamierzone rezultaty.