wiedza

/wiedza

Grupa mądrzejsza od jednostki

Dariusz Ambroziak i dr Victor Wekselberg: James Surowiecki w swojej książce „The wisdom of crowds” wskazuje na pewien istotny fakt: warunkiem skutecznego działania grupy nie jest posiadanie większości członków grupy z wysokim poziomem inteligencji. Jest to dość praktyczny wniosek dla biznesu opartego na organizacjach, gdzie mamy dużą różnorodność pracowników. Jeszcze bardziej interesujący jest wynik wskazujący na to, iż grupa składająca się wyłącznie z ekspertów z danej dziedziny będzie mniej skuteczna, np. w przewidywaniu pewnych zdarzeń, aniżeli grupa bardziej zróżnicowana.

Wąskie gardła – interaktywny model symulacyjny

Grzegorz Rajca: model symuluje rozprzestrzenianie się informacji w grupie osób. Wybrana do symulacji grupa charakteryzuje się dość szczególną strukturą sieciową: składa się z dwóch silnie związanych podgrup, prawie całkowicie od siebie odizolowanych. Jedyna ścieżka komunikacji łącząca obie podgrupy to jedna para znajomych, z których każdy przynależy do innej podgrupy. W sieci występuje więc struktura znana jako wąskie gardło – bottleneck.

Analiza Sieci Społecznych – wprowadzenie do metody

Grzegorz Rajca i Dariusz Ambroziak: wprowadzenie do stosowania analizy sieci społecznych w organizacji. Celem części 1 artykułu jest wprowadzenie do analizy sieci społecznych – metody badawczej umożliwiająca pomiar kapitału społecznego w organizacji. Część 2 część cyklu poświęcona jest praktycznym zastosowaniom tej metody w środowisku organizacyjnym.

Testy wiedzy – cykl artykułów

Cykl artykułów Dariusza Ambroziaka i doktora Krzysztofa Fronczyka poświęconych zagadnieniu tworzenia profesjonalnych testów wiedzy. Cykl składał się z 3 części: Część 1: Jak tworzyć bank pytań do testu wiedzy? Część 2: Jak rozpoznać rzetelność testów wiedzy? Część 3: Benchmarki w testach wiedzy, czyli jak wyznaczyć próg zaliczenia testu.