współpraca

/współpraca

Postawy w organizacjach jako ważny element kulturowy

Dariusz Ambroziak i dr Victor Wekselberg: Różnice w postawach menedżerów firmy mogą utrudniać podjęcie optymalnych decyzji, które w konsekwencji mogą negatywnie wpłynąć na realizację celów organizacyjnych. Jak sobie radzić w takich sytuacjach? Jak zgodność postaw w organizacji, jako ważny element współpracy, może wspierać lub hamować realizację celów organizacyjnych?

Jaka jest relacja pomiędzy zaufaniem a współpracą?

Victor Wekselberg: Słyszy się często, że współpraca „nie wychodzi”, ponieważ nie ma zaufania (np. Bez zaufania nie ma współpracy). Dodatkowo wzmacniają takie myślenie informacje z badań CBOS, że w Polsce jest stosunkowo niski poziom zaufania (np. Zaufanie w relacjach międzyludzkich).

Modny transformacyjny styl przywódczy jest często niebezpieczny lub nieskuteczny

Dr Victor Wekselberg: Nie jest tajemnicą poliszynela, że zbyt często stosowany jest w Polsce autokratyczny/dyrektywny styl zarządzania/kierowania/przywództwa. Powstaje pytanie w jakim kierunku mógłby się ten styl zmieniać aby podnieść sprawność funkcjonowania polskich organizacji biznesowych?

Grupa mądrzejsza od jednostki

Dariusz Ambroziak i dr Victor Wekselberg: James Surowiecki w swojej książce „The wisdom of crowds” wskazuje na pewien istotny fakt: warunkiem skutecznego działania grupy nie jest posiadanie większości członków grupy z wysokim poziomem inteligencji. Jest to dość praktyczny wniosek dla biznesu opartego na organizacjach, gdzie mamy dużą różnorodność pracowników. Jeszcze bardziej interesujący jest wynik wskazujący na to, iż grupa składająca się wyłącznie z ekspertów z danej dziedziny będzie mniej skuteczna, np. w przewidywaniu pewnych zdarzeń, aniżeli grupa bardziej zróżnicowana.

Analiza Sieci Społecznych – wprowadzenie do metody

Grzegorz Rajca i Dariusz Ambroziak: wprowadzenie do stosowania analizy sieci społecznych w organizacji. Celem części 1 artykułu jest wprowadzenie do analizy sieci społecznych – metody badawczej umożliwiająca pomiar kapitału społecznego w organizacji. Część 2 część cyklu poświęcona jest praktycznym zastosowaniom tej metody w środowisku organizacyjnym.