Zadania:

 • Realizacja planów sprzedaży w wybranych segmentach (programy rozwojowe, podnoszenie poziomu współpracy, selekcja i dobór pracowników, employee surveys, modele kompetencyjne)
 • Reprezentowanie Instytutu Gaussa w dedykowanych wydarzeniach branżowych
 • Utrzymywanie relacji biznesowych z aktualnymi Klientami
 • Współtworzenie materiałów promocyjnych i merytorycznych (prezentacje, teksty, raporty, strona www, newsletter itp.)
 • Aktywne zarządzanie bazą Klientów

Wymagania:

 • Poparte sukcesami, min. 3 letnie doświadczenie w sprzedaży usług doradczych
 • Umiejętność przygotowywania i prowadzenia spotkań oraz prezentacji handlowych
 • Znajomość pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym
 • Wykształcenie wyższe
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Doświadczenie w zakresie sprzedaży usług dla zarządów będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Stałe wynagrodzenie (3 000 do 5 000 zł brutto) plus atrakcyjna prowizja od wartości sprzedaży
 • Narzędzia pracy: telefon, komputer, samochód służbowy lub ryczałt na samochód
 • Atrakcyjne i konkurencyjne produkty doradcze

Prosimy o przesłanie CV na adres rekruter@iakg.pl. W CV prosimy zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy przez Instytut Gaussa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Solidarności 115, dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem poinformowany, iż Instytut Gaussa sp. z o. o. będzie administratorem dotyczących mnie danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zostałem poinformowany o prawie dostępu i zmiany moich danych osobowych.”. Elementem procesu selekcji jest badanie baterią testów psychologicznych.

Poszukujemy konsultantów do indywidualnej pracy z menedżerami nad realizacją ich celów rozwojowych.

Zadania konsultanta:

 • Prowadzenie indywidualnych sesji rozwojowych z menedżerami w miejscu pracy menedżera
 • Wyznaczanie i monitorowanie zadań rozwojowych
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji z przebiegu procesu rozwojowego
 • Prowadzenie konsultacji zgodnie z metodyką Instytutu Gaussa

Wymagania:

 • Wysoki poziom kompetencji menedżerskich
 • Udokumentowane doświadczenie na stanowisku menedżerskim (minimum 7 lat)
 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie konsultanckie będzie dodatkowym atutem
 • Dobra znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Pracę konsultanta opartą o dogłębną diagnozę psychologiczną menedżera
 • Wsparcie merytoryczne oraz superwizję
 • Wynagrodzenie rynkowe
 • Zwrot kosztów dojazdu do klienta

Prosimy o przesłanie CV na adres rekruter@iakg.pl. W CV prosimy zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy przez Instytut Gaussa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Solidarności 115, dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem poinformowany, iż Instytut Gaussa sp. z o. o. będzie administratorem dotyczących mnie danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zostałem poinformowany o prawie dostępu i zmiany moich danych osobowych.”. Elementem procesu selekcji jest badanie baterią testów psychologicznych.

Zadania:

 • Udział w projektach doradczych realizowanych przez Instytut
 • Dokonywanie na potrzeby projektów przeglądów artykułów naukowych w bazach on-line
 • Tworzenie materiałów promocyjnych i merytorycznych (prezentacje, teksty, raporty, strona www, newsletter)
 • Bieżące wsparcie konsultantów Instytutu Gaussa

Wymagania:

 • Studenci IV – V roku psychologii lub socjologii
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym
 • Znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel) w stopniu zaawansowanym
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych i jakościowych (ankiety, testy psychologiczne, wywiady)
 • Umiejętność obsługi pakietu statystycznego SPSS lub pokrewnego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia w projektach doradczych realizowanych w podejściu evidence-based
 • Płatny staż
 • Możliwość kontynuowania współpracy

Prosimy o przesłanie CV na adres rekruter@iakg.pl. W CV prosimy zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy przez Instytut Gaussa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Solidarności 115, dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem poinformowany, iż Instytut Gaussa sp. z o. o. będzie administratorem dotyczących mnie danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zostałem poinformowany o prawie dostępu i zmiany moich danych osobowych.”. Elementem procesu selekcji jest badanie baterią testów psychologicznych.