Indywidualny program rozwojowy dla menedżerów. Zmiana nawyków i wybranych zachowań menedżerskich w okresie 6-8 tygodni. Bezpośrednia praca konsultanta z menedżerem w miejscu pracy. Dobór wyzwań na podstawie wielowymiarowej diagnozy. Efekty programu widoczne i mierzalne.

DIAGNOZA

Indywidualne badanie testami psychologicznymi, analiza środowiska pracy menedżera.

DOBÓR WYZWAŃ

Uzgodnienie celów programu z decydentami, dostosowanie wyzwań do menedżera.

REALIZACJA

Indywidualna praca menedżera z konsultantem w miejscu pracy.

EWALUACJA

Ocena efektywności programu wraz z rekomendacjami dalszego rozwoju.

Dlaczego my?

      • Działania rozwojowe oparte na rzetelnej diagnozie psychologicznej
      • Koncentracja na zmianie 2-3 konkretnych zachowań lub nawyków menedżerskich
      • Unikalny program – nie jest to coaching ani szkolenie
Program „szyty na miarę“ konkretnego menedżera, bardzo zindywidualizowany. Relacja 1 na 1 tzn. ten sam konsultant przypisany do tego samego menedżera na cały czas trwania programu. Ogromna indywidualizacja programu – osadzenie go w kontekście konkretnej organizacji, roli menedżera w tej organizacji, aktualnych zadań, wyzwań i problemów menedżera.
Uczestnik programu
Dzięki wsparciu konsultanta i zastosowaniu kilku, często prostych, zmian w planowaniu i współpracy z innymi, znacząco zwiększyłem efektywność dnia pracy. W rezultacie mam więcej czasu na zadania indywidualne i zarządzanie zespołem. Udało nam się też zwiększyć liczbę i zakres delegowanych zadań – co nie tylko poprawiło mój bilans czasu ale też pozytywnie wpłynęło na rozwój kompetencji pracowników.
Uczestnik programu