Dostarczenie informacji do podjęcia decyzji o przyjęciu do pracy lub zakwalifikowaniu do programu rozwojowego. Analiza dokumentów, zastosowanie testów psychologicznych i wywiadu. Sprawdzenie stopnia dopasowania do nowego stanowiska. Opracowanie rekomendacji.

DOBÓR METOD I NARZĘDZI

Analiza wymogów stanowiska, dobór testów psychologicznych.

DIAGNOZA

Wielopoziomowy pomiar właściwości psychologicznych: temperament, osobowość, kompetencje, wiedza.

REALIZACJA

Przeprowadzenie badań testowych i wywiadów, sesje feedback dla uczestników.

RAPORTOWANIE

Omówienie szans i zagrożeń w dopasowaniu do wymogów stanowiska.

Dlaczego my?

      • Stosowanie wyłącznie sprawdzonych metod i testów psychologicznych
      • Uwzględnienie wszystkich ważnych właściwości człowieka w miejscu pracy
      • Szczegółowe omówienie uzyskanych wyników z klientem

Klienci o nas:

Nie wyobrażam sobie dzisiaj procesów selekcji kandydatów na kluczowe stanowiska bez pozyskiwania dodatkowych informacji, np. w postaci wyników badania psychologicznego czy analizy wpływu zatrudnienia osoby na zespół, którym ma kierować. Działanie w formule evidence-based wymaga kierowania się celami organizacji i znacząco ogranicza stosowanie „rozwiązań tymczasowych”.
Dyrektor HR, BPO