Rozwój Przez Wyzwania

Indywidualny program rozwojowy dla menedżerów. Zmiana nawyków i wybranych zachowań enedżerskich wokresie 6-8 tygodni.

Podnoszenie poziomu współpracy

Zwiększanie sprawności organizacji poprzez wykorzystanie potencjału wynikającego ze współdziałania ludzi i zespołów.

Modele kompetencyjne

Budowa i usprawnianie modeli kompetencyjnych. Projektowanie systemów ocen na bazie stworzonego modelu.

Selekcja i dobór pracowników

Dostarczenie informacji do podjęcia decyzji o przyjęciu do pracy lub zakwalifikowaniu do programu rozwojowego.

Employee survey

Przekrojowe, cykliczne badanie organizacji. Dostarczenie informacji niezbędnych do zwiększania sprawności organizacyjnej i biznesowej.

Budowa testów

Szyte na miarę testy kompetencyjne, testy wiedzy, testy psychologiczne, tworzenie ankiet, kwestionariuszy,scenariuszy wywiadów.