Dariusz Ambroziak
Dariusz Ambroziak
Psycholog organizacji (MA) z MBA. Partner Zarządzający Instytutu Gaussa, konsultant organizacyjny. Ekspert w zakresie zwiększania sprawności organizacyjnej, evidence-based HR, diagnozy organizacyjnej. Autor i współautor rozwiązań doradczych opartych na dowodach, testów i narzędzi pomiarowych oraz publikacji z zakresu psychologii organizacji.
dr Krzysztof Fronczyk
dr Krzysztof Fronczyk
Psycholog, psychometra (PhD), partner. Ekspert w dziedzinie konstruowania narzędzi pomiarowych, wielowymiarowych analiz statystycznych, IRT, metodologii badań społecznych. Wieloletni pracownik naukowy i wykładowca akademicki. Autor i współautor wielu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych poświęconych psychologii i psychometrii.
dr Victor Wekselberg
dr Victor Wekselberg
Psycholog organizacji (PhD) z 40 letnim doświadczeniem. Ekspert w zakresie doradztwa organizacyjnego, modeli kompetencyjnych, procedur oraz narzędzi selekcji i oceny pracowników. Twórca testów psychologicznych stosowanych w obszarze biznesu. Autor i współautor licznych publikacji poświęconych psychologii organizacji, w tym podręczników, monografii, artykułów i przeglądów, publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach.
Grzegorz Rajca
Grzegorz Rajca
Psycholog organizacji (MA), analityk, konsultant. Ekspert w zakresie prowadzenia badań ilościowych, analizy danych statystycznych, automatyzacji procesów analizy danych i wizualizacji wyników. Autor i współautor testów i kwestionariuszy dedykowanych dla biznesu, a także wielu publikacji promujących stosowanie metod i narzędzi wysokiej jakości w obszarze psychologii organizacji.
Piotr Konopka
Piotr Konopka
Psycholog organizacji (MA). Ekspert w zakresie analizy stosunków społecznych i rozwoju koncepcji współdziałania w obrębie organizacji. Miłośnik holistycznego podejścia do metodologii diagnozy organizacyjnej, łączący aspekty psychologiczne, socjologiczne, historyczne, filozoficzne i ekonomiczne.
dr Diana Malinowska
dr Diana Malinowska
Psycholog organizacji (PhD), konsultant organizacyjny, trener. Specjalizuje się w diagnozie indywidualnej i organizacyjnej oraz działaniach rozwojowych.
Pracownik naukowy i wykładowca akademicki. Autorka publikacji z zakresu psychologii organizacji i psychologii motywacji.