Anomia pracownicza

Ogranicz anomię pracowniczą w swojej firmie

Anomia pracownicza to zjawisko polegające na systematycznym występowaniu u pracowników lub (częściej) w grupach pracowniczych zachowań doprowadzających organizację do wymiernych strat finansowych.

D. Ambroziak, M. Maj. (2013). Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach. Problem anomii pracowniczej – diagnoza, kontrola i przeciwdziałanie. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.

0 mln $
Roczny koszt nieuczciwości pracowniczej w USA w 2011*
0 mln zł
Roczny koszt nieuczciwości pracowniczej w Polsce w 2011**
0%
Odsetek pracodawców dotkniętych anomią w Polsce w 2012**
* Mazar, Amir i Ariely, (2008): The Dishonesty of Honest People: A Theory of Self-Concept Maintenance
** Pracodawcy RP, Raport „Anomia pracownicza w Polsce 2012”